شهرک ویلایی پولیانی با مساحت ۳ هکتار در فاصله ۲۰ کیلومتری مسکو واقع شده است.
ویلاهای این شهرک همه از نوع بیزنس کلاس و دارای طرح نامنظم هستند.
شهرک دارای آب، برق، جاده آسفالته و فاضلاب مرکزی است.
ساخت شهرک کمتر از ۳ ماه است که شروع شده است و در این فاصله پوشش شنی جاده داخل شهرک و خیابان های داخلی شهرک به اتمام رسیده است.
تماس با واتس اپ