شهرک ویلایی تسارسکی زویزد در ۱۹ کیلومتری مسکو قرار دارد.
وجود دریاچه مرکزی از ویژگی‌های این پروژه است.
شهرک دارای آب، برق، جاده آسفالته و فاضلاب مرکزی است.
ساخت بسیاری از واحدها به پایان رسیده است و پروژه در مرحله محوطه سازی و اجرای فضای سبز قرار دارد.
تماس با واتس اپ